Congressen

Woensdag 26 juni

15.00 Boekpresentaties  van o.a. Karolien Hupkes. Zij presenteert het boek: ‘’Ode aan het vee’’. Een boek over de big 5 van boerderijdieren met prachtige fotografie en veel weetjes.

Donderdag 27 juni

Vanaf 17.30 houd het Blonde D’Aquitaine Stamboek een congres over de voordelen van het Blonde D’Aquitaine ras. Het motto ‘’Blondes boeren Beter’’ zegt in principe al genoeg. Sluit u zich ook aan bij deze innoverende presentaties over de mogelijkheden van dit geweldige koeienras?

Vrijdag 28 juni

14.30 uur Kringlooplandbouw, maar hoe? Om 14.30 uur start het éérste congres waarbij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder leiding van dhr. Rob van Brouwershaven, na het uitbrengen van haar nieuwe beleid toelichting zal geven over de invulling van het Kringloopvisie. Sprekers Jan Huitema (VVD’er en Europarlementariër) en Maurits von Martels (CDA) zullen hierop inhaken.

Aanwezige agrariërs krijgen de kans de toelichting van de Kringloopvisie bij te wonen en vragen te stellen aan hét brein achter het Kringloopbeleid.

Het congres vindt plaats in de horeca/congres-tent op de Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland. Deze is gratis te bezoeken op uitnodiging of door middel van een relatiekaart vanuit uw leverancier.